Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
23 - 27/11/2014
  10:00  |  14:00  |  16:00  |  20:00  TẠI PHÒNG CHIẾU SỐ 2
21 - 22/11/2014
  10:30  |  12:15  |  14:00  |  15:45
23 - 27/11/2014
  12:00  |  18:00
21/11/2014
  11:15  |  14:45  |  17:30  |  19:15  |  21:00
22/11/2014
  11:15  |  14:45  |  19:15  |  21:00
23 - 27/11/2014
  11:15  |  14:45
21 - 27/11/2014
  09:00  |  12:35  |  16:10  |  19:45

  CHIẾN BINH PHƯƠNG BẮC

  Northmen: A Viking saga
21 - 27/11/2014
  09:15  |  14:30  |  16:15  |  18:00  |  21:30

  BẪY NGẦM

  Colt 45
21 - 27/11/2014
  11:00  |  12:45  |  19:45
21 - 27/11/2014
  10:45  |  14:20  |  18:00  |  21:30

  THE HUNGER GAME: HÚNG NHẠI 1

  The Hunger Game: Mockingjay 1
21 - 27/11/2014
  09:30  |  11:45  |  14:00  |  16:15  |  18:30  |  20:45
21 - 27/11/2014
  09:30  |  13:00  |  16:30  |  18:15  |  20:00


-/ ---:--- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Chiến Binh Phương Bắc, Bồng Bột Tuổi Dậy Thì, Ham Muốn Thể Xác, Hương Ga, Trò Chơi Gọi Hồn.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11