Lịch chiếu

LỊCH CHIẾU PHIM
NGÀY 26/06 đến 02/07/2015

TÊN PHIM
GIỜ CHIẾU
  KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS (3D)   13:00  |  15:15  |  17:30  |  19:45 
  KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS (2D)   09:10  |  11:25  |  21:00
  ĐỨA CON ZOMBIE   12:10  |  15:50  |  21:20
  THẾ GIỚI KHỦNG LONG (2D)   09:10  |  11:25  |  15:20  |  17:35
  CÚ CHÍCH   11:45  |  13:40  |  15:30  |  19:50  |  21:30
  QUYÊN   13:40  |  15:30  |  17:20  |  19:10
  KHUẤY ĐẢO HOLYWOOD    09:40  |  13:25  |  17:10  |  19:15  |  21:20
  ĐIỆP VIÊN SIÊU ĐẲNG   10:20  |  14:00  |  17:40  |  19:30
  */ --:--: GIỜ CHIẾU THUYẾT MINH TIẾNG VIỆT
  */ PHIM CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI: ĐỨA CON ZOMBIE, ĐIỆP VIÊN SIÊU ĐẲNG, QUYÊN, BIỆT ĐỘI TỬ THẦN,  KẺ HỦY DIỆT