Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
28/11 - 04/12/2014
  09:30  |  14:45  |  16:30  |  20:00

  CHIẾN BINH PHƯƠNG BẮC

  Northmen: A Viking saga
28/11 - 04/12/2014
  11:20  |  16:15  |  18:00
28/11 - 04/12/2014
  11:45  |  15:15

  THE HUNGER GAME: HÚNG NHẠI 1

  The Hunger Game: Mockingjay 1
28/11 - 04/12/2014
  09:30  |  11:45  |  14:00  |  16:15  |  18:30  |  20:45
28/11 - 04/12/2014
  11:15  |  13:00  |  16:20  |  18:15  |  19:50

  SÁT QUYỀN

  Kungfu Jungle
28/11 - 04/12/2014
  09:00  |  10:50  |  12:40  |  14:30  |  18:00  |  21:30
28/11 - 04/12/2014
  10:00  |  13:30  |  17:00  |  18:45  |  20:30
28/11 - 04/12/2014
  09:40  |  13:00  |  14:40  |  19:45  |  21:25


-/ ---:--- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Sát Quyền, Chiến Binh Phương Bắc, Bồng Bột Tuổi Dậy Thì, Hương Ga.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11