Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU

  NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN (3D)

  The Hobbit: The Battle of the five armies

19/12/2014
  12:00  |  14:40  |  17:20
20 - 25/12/2014
  09:20  |  12:00  |  14:40  |  17:20

  NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN (2D)

 
The Hobbit: The Battle of the five armies

19 - 25/12/2014
  10:00  |  18:00  |  20:35
19 - 23/12/2014
  10:15  |  12:45  |  15:30  |  16:15  |  19:00
24 - 25/12/2014
  10:15  |  15:30  |  19:00
19 - 23/12/2014
  11:30  |  13:15  |  15:00  |  16:45  |  18:30  |  20:15
24 - 25/12/2014
  12:45  |  16:15
19 - 24/12/2014
  09:00  |  10:45  |  12:30  |  14:15  |  14:30  |  16:00  |  17:45  |  19:30  |  20:00  |  21:15
25/12/2014
  10:00  |  11:45  |  13:30  |  14:30  |  20:00  |  21:00

  SỢ HÃI TỘT ĐỘ

  In the dark
19 - 25/12/2014
  12:00  |  13:45  |  17:15  |  20:45
24 - 25/12/2014
  11:20  |  15:20  |  21:00
24 - 25/12/2014
  09:30  |  13:30  |  17:30  |  19:15
25/12/2014
  15:20  |  18:10


-/ ---:--- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Tốc Độ & Đường Cong, Chung Cư Ma, Để Mai Tính 2, Sợ Hãi Tột Độ, Bí Ẩn Kim Tự Tháp, Hương Ga.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11