Lịch chiếu

LỊCH CHIẾU PHIM

TÊN PHIM
NGÀY GIỜ CHIẾU
 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI (2D) 31-06/8/2015    09:20  |  10:00  |  11:40  |  14:00  |  15:00  |  16:20  |  18:40  |  19:50  |  21:00
 NGƯỜI KIẾN (3D)  31-06/8/2015    12:30  |  17:30
 NGƯỜI KIẾN (2D)  31-06/8/2015    09:50  |  12:00  |  14:10  |  16:20  |  18:30  |  20:40
 TRUY LÙNG QUÁI YÊU (2D) 31-06/8/2015    12:30  |  16:10  |  21:30
 MINIONS (2D) 31-06/8/2015    09:10  |  10:50  |  14:30  |  18:10  |  19:50
 TRÙNG QUỶ 31-06/8/2015    11:00  |  14:30  |  21:30
 TIÊN NỮ KHÔNG KIÊNG CỮ 31-06/8/2015   09:15  |  12:45  |  16:15  |  18:00  |  19:45
  */ --:--: GIỜ CHIẾU THUYẾT MINH TIẾNG VIỆT
  */ PHIM CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI: TRÙNG QUỶ, NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI