Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
 AVENGERS: ĐẾ CHẾ ULTRON (3D)           01-07/05/2015   09:45 - 12:15 - 14:45 - 17:15 - 19:45

 
 AVENGERS : ĐẾ CHẾ ULTRON (2D)

01-07/05/2015
  10:30 - 13:00 - 15:30 - 18:00 - 20:30

  FAST & FURIOUS 7 (2D)               NC16

01-07/05/2015
  09:30 - 15:20 - 21:10

  LỌ LEM

  Cinderella
01-07/05/2015
 10:00

  CUỘC ĐI SĂN CỦA QUỶ

  If Follow

01-07/07/2015
  12:00 - 13:50 - 15:40 - 17:30 - 19:20 - 21:10
  OAN HỒN  01-07/05/2015   12:00 - 13:40 - 17:50 - 19:30
  MA DAI   01-06/05/2015

  09:15 - 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15

07/05/2015    13:15 - 15:15 - 17:15- 19:15 - 21:15


-/ --:-- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.
 Các bạn vui lòng truy cập Facbook      https://www.facebook.com/RapThang8?ref=hl


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11