Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
26/09 - 02/10/2014
  12:40  |  19:40
26/09 - 02/10/2014
  13:15  |  21:15

  TỘI ÁC NGỦ SAY

  Before I go to Sleep
26/09 - 02/10/2014
  09:45  |  13:10  |  18:05  |  21:20

  ĐỒI QUỶ ÁM

  Gallow Hill
26/09 - 02/10/2014
  11:30  |  14:50  |  16:30  |  19:45
03 - 08/10/2014
  09:15  |  12:45  |  18:00

  GIẢI MÃ MÊ CUNG

  The Maze Runner
26/09 - 02/10/2014
  10:15  |  12:20  |  14:25  |  16:35  |  18:40  |  20:45
03 - 09/10/2014
  12:00  |  17:35

  NGỐ LÀM TRIỆU PHÚ

  Are you here
26/09 - 02/10/2014
  09:15  |  11:15  |  15:15  |  17:15  |  19:15
26/09 - 02/10/2014
  10:00  |  12:00  |  14:00  |  16:00  |  18:00  |  20:00
03 - 09/10/2014
  09:45  |  11:40  |  13:35  |  15:30  |  17:25  |  19:20  |  21:15

  HẦM MỘ MA QUÁI

  As above so Bellow
26/09 - 02/10/2014
  09:15  |  11:00  |  14:30  |  16:15  |  18:00  |  21:30
03 - 09/10/2014
  10:15  |  14:05  |  15:50  |  19:45  |  21:30
03 - 09/10/2014
  10:00  |  12:00  |  14:00  |  16:00  |  18:00  |  20:00

  THIỆN ÁC ĐỐI ĐẦU

  The Equalizer
03 - 09/10/2014
  09:00  |  11:25  |  13:45  |  16:05  |  18:25  |  20:45
03 - 08/10/2014
  11:00  |  14:30  |  16:15  |  19:40  |  21:20
09/10/2014
  09:15  |  12:45  |  16:15  |  19:45  |  21:25
09/10/2014
  11:00  |  14:30  |  18:00


-/ Phòng chiếu 3 và các buổi chiếu trước 18h00 tại Phòng Chiếu 2, Phòng chiếu 4, Phòng chiếu 5 chiếu phụ đề tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Hầm Mộ Ma Quái, Ngố Làm Triệu Phú, Giải Mã Mê Cung, Đồi Quỷ Ám, Tội Ác Ngủ Say, Sát Thủ Tháng Mười Một, Scandal: Hào Quang Trở Lại.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11