Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
24 - 30/10/2014
  09:15  |  12:45  |  14:30  |  19:45
24 - 30/10/2014
  10:00  |  12:00  |  14:00  |  16:00  |  18:00  |  20:00
24 - 29/10/2014
  10:40  |  14:20  |  16:10  |  19:40  |  21:30
30/10/2014
  10:40  |  14:20  |  16:10  |  19:40
24 - 30/10/2014
  11:15  |  13:20  |  17:10  |  19:15

  BÀN TAY CỦA QUỶ

  The Davil's hand
24 - 29/10/2014
  09:30  |  12:30  |  15:25  |  18:00  |  21:20
30/10/2014
  09:00  |  12:30  |  18:00  |  21:30
24 - 30/10/2014
  11:00  |  16:15  |  18:00  |  21:30
24 - 30/10/2014
  10:10  |  12:50  |  15:30  |  18:10  |  20:50
30/10/2014
  09:30  |  15:25  |  21:20


-/ Phim Annabelle , phòng chiếu 3 và các buổi chiếu trước 18h00 tại Phòng Chiếu 2, Phòng chiếu 4 chiếu phụ đề tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Trò Chơi Gọi Hồn, Bàn Tay Của Quỷ, Jone Wick, Lạc Giới, Annabelle.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11