Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU

  ANH CHÀNG HÀNG XÓM

  The Boy next door
30/01 - 05/02/2015
  11:10  |  12:50  |  16:30  |  18:10  |  19:50

  DỊCH VỤ TRAI THUÊ

  The Wedding Ringer
30/01 - 05/02/2015
  10:10  |  12:00  |  13:50  |  15:40  |  19:40
30/01 - 05/02/2015
  10:00  |  12:00  |  14:00  |  16:00  |  18:00  |  20:00

  NỮ GIA SƯ

  I Fine Thank You Love You
30/01 - 05/02/2015
  09:00  |  13:10  |  15:15  |  19:25  |  21:30

  CƯỚP SIÊU ĐẲNG

  The Con Artists
30/01 - 05/02/2015
  11:10  |  15:10  |  17:30  |  21:30
30/01 - 05/02/2015
  09:15  |  13:15  |  17:15  |  19:15  |  21:15
30/01 - 05/02/2015
  09:10  |  11:05  |  14:30  |  17:20  |  21:30


-/ --:-- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Dịch Vụ Trai Thuê, Anh Chàng Hàng Xóm.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11