Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU

  THIỆN ÁC ĐỐI ĐẦU

  The Equalizer
17 - 23/10/2014
  11:50  |  16:20
17 - 23/10/2014
  09:30  |  11:30  |  13:30  |  15:30  |  17:30  |  19:30  |  21:15
24 - 30/10/2014
  09:15  |  12:45  |  14:30  |  19:45

  ANH HÙNG DU CÔN

  Black & White: The Dawn of Justice
17 - 23/10/2014
  10:10  |  12:20  |  14:30  |  16:40  |  18:50  |  21:00
17 - 30/10/2014
  10:00  |  12:00  |  14:00  |  16:00  |  18:00  |  20:00
17 - 23/10/2014
  10:30  |  12:20  |  14:10  |  16:00  |  17:50  |  19:40  |  21:30
24 - 29/10/2014
  10:40  |  14:20  |  16:10  |  19:45  |  21:35
30/10/2014
  10:40  |  14:20  |  16:10  |  19:45
17 - 23/10/2014
  09:45  |  14:10  |  18:40  |  20:50
24 - 30/10/2014
  11:15  |  13:20  |  17:10  |  19:15

  BÀN TAY CỦA QUỶ

  The Davil's hand
24 - 29/10/2014
  09:30  |  12:30  |  15:25  |  18:00  |  21:20
30/10/2014
  09:00  |  12:30  |  18:00  |  21:35
24 - 30/10/2014
  11:00  |  16:15  |  18:00  |  21:30
24 - 30/10/2014
  10:10  |  12:50  |  15:30  |  18:10  |  20:50
  30/10/2014
  09:30  |  15:25  |  21:20


-/ Phim Annabelle , phòng chiếu 3 và các buổi chiếu trước 18h00 tại Phòng Chiếu 2, Phòng chiếu 4, Phòng chiếu 5 chiếu phụ đề tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Trò Chơi Gọi Hồn, Jone Wick, Lạc Giới, Annabelle, Thiện Ác Đối Đầu.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11